Znalecké posudky pro nemovité věci

Vyhotovíme znalecké posudky pro bytové a nebytové jednotky, určíme odhad tržní ceny rodinného domu nebo zemědělských a stavebních pozemků. Dokážeme ocenit a vypracovat znalecký posudek i pro větší developerské projekty, obchodní centra či různé investiční záměry. Můžeme rovněž zpracovat znalecký posudek technického zhodnocení stavby (tzv. investice do majetku třetích osob).

K čemu využít znalecký posudek nemovitosti?

  • účetní daňové odpisy nájemného (tzv. reprodukční pořizovací cena),
  • stanovení výše obvyklého nájemného (tzv. obvyklá cena),
  • dědické nebo rozvodové řízení (tzv. obvyklá cena),
  • odvod daně z příjmu nebo darovací daně (tzv. obvyklá cena), pojištění nemovitosti (tzv. reprodukční pořizovací cena),
  • odvod daně z nabytí nemovitých věcí (tzv. zjištěná cena; platí pro vklad na katastr nemovitostí před datem 01.12.2019),
  • vložení nepeněžitého vkladu do obchodní společnosti (tzv. obvyklá cena),
  • finanční vypořádání nebo pro jakékoliv Vaše obchodní účely (nákup/prodej; tzv. obvyklá cena).

Znaleckou činnost úspěšně nabízíme již přes 20 let.

Jsme tým soudních znalců a odhadců nemovitostí, který již od roku 1998 úspěšně nabízí znaleckou činnost. Dle Vašich požadavků zpracujeme znalecký posudek nebo tržní odhad ceny nemovitosti.

Znaleckou činnost nabízíme nejen na území hlavního města Prahy, ale i po celé České republice. Znalecké posudky a odhady nemovitostí vycházejí z občanského, obchodního a trestního práva. Během života se s nimi setká téměř každý.

Jsme si jisti, že v případě využití služeb našeho týmu budete maximálně spokojeni.