Ceník

Cena znaleckého posudku nemovitostí

V našem ceníku naleznete ceny za jednotlivé typy znaleckých posudků. Výše ceny je ovlivněna pracností a časovou náročností vyhotovení. Za rozumnou cenu jsme schopni vyhotovit kvalitní, a vždy obhajitelný, znalecký posudek jakékoliv nemovitosti. V ceníku níže naleznete ceny za standardní typy nemovitých věcí, jako je bytová jednotka, rodinný dům nebo pozemek. Cenu za náročnější ocenění typu bytového domu, kancelářské budovy nebo developerského záměru dohodneme vždy individuálně k Vaší spokojenosti.

Pozemek

3 000 Kč

Nezávazně poptat

    stavební pozemky, zemědělské pozemky evidované v katastru nemovitostí jako orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost

Rodinný dům

6 500 Kč

Nezávazně poptat

    rodinný dům má nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví

Další posudky

dohodou

Nezávazně poptat

    bytový dům, kancelářské budovy, hotely, obchodní centra a retailové parky, průmyslové a skladové haly a areály, developerské a investiční záměry a další nemovité věci

Výše uvedené částky nezahrnují zákonné DPH.

Cena znaleckého posudku obvyklé ceny bude stanovena vždy individuálně na základě dostupných podkladů, časové náročnosti a pracnosti vyhotovení.

 

 

 

.